Missie en Visie

Waar staat Comite 30 juni- 1 juli Amersfoort voor? Lees hier onze visie, missie en waarom we het allemaal doen. 

Visie

Vanuit de organisatie creëren wij een veilige omgeving om te herdenken, verwerken en helen. Met de door ons georganiseerde en/of gecoördineerde activiteiten en evenementen gaan wij verder dan het omarmen van diversiteit en het cultiveren van inclusiviteit, maar bouwen wij aan een toekomst binnen welke kansengelijkheid voor alle Nederlandse inwoners van Amersfoort en omstreken de norm is.

 

Onze insteek is om Surinamers en Caribische Nederlanders in al hun facetten een gezicht en een stem te geven. Zodoende dragen de individuele activiteiten en evenementen bij aan het vergroten van kennis en bewustwording van het slavernijverleden en de doorwerking ervan in het heden.

 

Missie

De missie van Stichting Comité 30 juni – 1 juli Amersfoort is om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis en bewustwording omtrent het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden. Daarin staan verbinding, vrijheid, gelijkwaardigheid, gelijkheid en kennisverrijking centraal.

Onze primaire focus is gericht op Amersfoort. De doelgroepen die we met onze evenementen en activiteiten bereiken is dan ook erg breed. Wij richten ons op mensen die vanuit hun culturele achtergrond, persoonlijke interesse en maatschappelijk belang een emotionele binding hebben met ons doel om ons gezamenlijke slavernijverleden te herdenken, te verwerken en een plek te geven in de hedendaagse maatschappij.


Ons doel: verdiepende kennis over de bevolkingsgroepen verspreiden door ze gezamenlijk en individueel een stem te geven. Zo tonen we de diversiteit van de Surinaamse- en Antilliaanse Nederlanders in Amersfoort en de cultuur die daaruit voortvloeit. De omvang en impact van het slavernijverleden wordt zo ook inzichtelijker. Welke invloeden heeft het slavernijverleden nog op de nazaten van tot slaafgemaakten en contractarbeiders uit andere windstreken? Dit wordt door onze aanpak duidelijker voor iedereen.