Als stichting hebben wij geen winstoogmerk. Voor het organiseren van evenementen zijn wij afhankelijk van subsidies, giften en donaties. Het is juist nu belangrijk om slavernij en het daaruit ontstane institutionele racisme onder de aandacht te brengen. Nu er steeds meer erkenning is voor het slavernijverleden en de nadelige gevolgen die dit heeft gehad op de nazaten, is het belangrijk dat wij op lokaal niveau de bevolking van kennis kunnen voorzien. Uw donatie is daarom hard nodig.  

 

Steun ons door middel van onderstaande link